O zadaniu

Mama - Kobieta Sukcesu

Projekt „Mama – Kobieta Sukcesu” został dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Po Pierwsze Rodzina! w wysokości 450 tys. zł. Organizatorami są Fundacja Priorytety i Fundacja BoWarto.

“Mama – Kobieta Sukcesu” to hasło działań w ramach kampanii społecznej, przez które chcemy pokazywać wartość pracy wykonywanej na rzecz domu i rodziny oraz budować pozytywny wizerunek osób je wykonujących. Działania te są odpowiedzią na zaobserwowany ważny problem społeczny, jakim jest negatywne postrzeganie kobiety, która „tylko” zajmuje się domem i nie docenianie jej pracy. Jednocześnie w dyskusji publicznej sukces przypisywany jest wyłącznie kobietom, które są spełnione w biznesie.

Z badań i obserwacji społecznych wynika również, że jednym z głównych powodów odkładania przez kobiety decyzji o założeniu rodziny jest lęk przed utratą pracy i możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej. Przyczyną są nie tylko względy finansowe, ale w dużej mierze właśnie społeczne postrzeganie kobiety nie pracującej zawodowo.

Drugim problemem są zbyt szybkie powroty do pracy w pełnym wymiarze kobiet po porodzie. Wynikają one z niedoceniania wartości obecności i zaangażowania mamy w domu, szczególnie przy dzieciach do 3-go roku życia. Badania jednoznacznie pokazują, że jest to stan niekorzystny z punktu widzenia rozwoju dzieci, jak również demografii.

Dlatego naszym celem jest uświadomienie jak największej grupie ludzi, że bycie mamą to jest faktycznie praca, mająca takie same znamiona i wymagania jak praca zawodowa. Wymaga poświęcenia czasu, wysiłku, konkretnych umiejętności, wiedzy i kompetencji. Mama, szczególnie wielodzietna, pracuje często 24h na dobę, pod presją czasu, wykonując wiele zadań równolegle. Są to m.in organizacja zajęć, dbanie o rozwój dzieci, zdrowie, wygląd, kształtowanie charakteru. Przekładając to na język biznesowy jest więc równocześnie menadżerem, psychologiem, negocjatorem, lekarzem, szoferem, szefem kuchni i kucharką, pomocą domową, animatorem i dyrektorem finansowym. W kampanii chcemy pokazać, że kobiety, które poświęcają swój czas na rzecz domu i rodziny wykonują bardzo ważną pracę, mogą być dzięki temu naprawdę szczęśliwe i spełnione. Chcemy, żeby mamy czuły się dowartościowane i same potrafiły mówić o tym jakie ważne zadania wykonują, były z tego dumne.

W ramach projektu zostały zaplanowane badania społeczne, przygotowanie spotu reklamowego, przeprowadzenie konkursu dla mam, działania promocyjne w Internecie i udział w debacie społecznej na temat tego czym jest sukces, na czym polega praca w domu. Spot ma pokazywać liczne zadania wykonywane przez mamy w domu porównując je do profesji w pracy zawodowej. Konkurs ma zachęcić mamy do pokazywania jak to wygląda u nich w domu, żeby przekaz był bardziej autentyczny. Zwycięzców wybierze powołana do tego celu Komisja Konkursowa. Nagrodami w konkursie są weekendy spa dla dwóch osób i zestawy kosmetyków. Chcemy wynagrodzić mamy za ich trud wkładany w prowadzenie domu, pozwolić im na odpoczynek i odrobinę przyjemności. Zakładane rezultaty przewidują udział w konkursie minimum 200 osób i dotarcie z przekazem kampanii do minimum 15000 odbiorców.